4. ลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์หลวมไม่มีกำลังอัด - แอร์ไม่เย็น เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง

ในกรณีที่ลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวม ทำให้ระดับแรงดันของน้ำยาแอร์ที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์มีน้อย ทำให้แรงดังของน้ำยาแอร์ฉีดเข้าคอยล์เย็นมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะดูดซับความร้อนภายในห้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ไม่เย็นได้

ในกรณีนี้ สามารถสังเกตได้จากเมื่อติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ แอร์ไม่เย็นหรือเย็นไม่มากนัก (พัดลมระบายความร้อน แผงคอยล์ร้อนทำงานปกติ แผงคอยล์ร้อนทำงานปกติ ระบบท่อน้ำยาแอร์ไม่รั่ว) แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์เย็น นั่นแสดงว่าลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวมแล้วครับ ทางแก้ไขปัญหาคือ ซ่อมคอมเพรสเซอร์ โดยเปลี่ยนลูกสูบใหม่ (ไม่นิยมซ่อมเพราะราคาซ่อมพอๆกับการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่) หรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่

5. ชุดวาล์ว และดรายเออร์อุดตัน หรือเสื่อมคุณภาพ - แอร์ไม่เย็น เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง

ในกรณีที่วาล์ว และดรายเออร์อุดตันทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ไหลผ่านเข้าคอยล์เย็นไม่สะดวก ทำให้น้ำยาแอร์ที่ฉีดไม่เพียงพอที่จะดูดซับความเย็นภายในห้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ภายในห้องโดยสารเย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นได้ครับ ตรวจเช็คได้โดยการติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ (ต้องไม่ีมีการรั่วของระบบแอร์ คอมเพรสเซอร์สมบูรณ์ พัดลมระบายอากาศทำงานปกติ) แอร์มีระดับความเย็นไม่มากและมีเสียงดังอยู่ใกล้ตู้แอร์ หรือแอร์ไม่เย็นเลย แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์มีความเย็นนั่นแสดงว่า ชุดวาล์วและดรายเออร์เกิดการอุดตันแล้ว

การแก้ไขปัญหา โดยถอดเปลี่ยนชุดวาล์วและดรายเออร์ใหม่ (ชุดวาล์วและดรายเออร์ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกัน เพราะดรายเออร์จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกจากน้ำยาแอร์ เมื่อวาล์วแอร์อุดตันนั่นแสดงว่าดรายเออร์ชำรุดแล้วครับ)

6. คลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท (คลัตช์ลื่น) - แอร์ไม่เย็น เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง

ปัญหาของคลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท (คลัตช์ลื่น) นั่นเกิดจากกระแสไฟที่ส่งเข้ามายังคลัตช์แม่เหล็กมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะทำให้คลัตช์คอมเพรสเซอร์ติดเข้ากับมูลเลย์ได้ หรือสามารถติดได้แต่ไม่แน่น เกิดการฟรีในบางจังหวะ เมื่อคลัตช์คอมเพรสเซอร์มีการจับมูเลย์บ้างไม่จับบ้าง ก็เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง จึงทำให้แอร์เย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นเลย

ในการแก้ไขปัญหาสามารถดูได้ 3 จุด

1.ระบบสายไฟที่ส่งมายังคลัตช์คอมเพรสเซอร์มีการขาดหรือเปล่า มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาหรือเปล่า มีปริมาณกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงพอหรือเปล่า

2. ชุดสวิตช์ระดับเซ็นเซอร์ควบคุมความเย็น (Themostat) มีการเสื่อมสภาพหรือเปล่า

3. ทำการปรับแต่งหน้าคลัตช์ให้เรียบเสมอ และตั้งระยะคลัตช์ใหม่ ราคา 2,000-3,000 บาท เพราะต้องถอดคอมเพรสเซอร์มาทำการซ่อมบำรุงข้างนอกรถยนต์ ทำให้ต้องเติมน้ำยาแอร์ใหม่และทำแวคคัมด้วย

ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย
แอร์ไม่เย็น - คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำความเย็น มีหน้าที่สูบฉีดน้ำยาแอร์ให้ไหลเวียนอยู่ในระบบ ลูกค้าของเราสามารถเลือกที่จะให้คอมเพรสเซอร์ใหม่ของแท้ 100% หรือ คอมเพรสเซอร์มือสองซึ่งผ่านการตรวจสอบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์แล้ว โดยปกติท่านอาจจะไม่สามารถ แยกความแตกต่างระหว่างคอมเพรสเซอร์ใหม่ หรือคอมเพรสเซอร์ที่ผ่านการซ่อมมาแล้วที่เรียกว่า คอมบิวท หรือคอมรีบิวท ซึ่งจะดูเหมือนคอมเพรสเซอร์ใหม่ ดังนั้นท่านควรจะเลือกซ่อมแอร์รถยนต์กับร้านที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้อะไหล่ที่ดีและมีคุณภาพ
ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย
แอร์ไม่เย็น - ชุดวาล์วและดรายเออร์ (Valve and Drier) วาล์วมีหน้าที่ฉีดน้ำยาแอร์เข้าไปที่ตู้แอร์ หรือคอยล์เย็น ส่วนดรายเออร์เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกในน้ำยาแอร์ และดูดความชื้นออกจากน้ำยาแอร์ อุปกรณ์สองตัวนี้จะเสื่อมสภาพตามการใช้งาน และอาจจะเกิดการอุดตันได้ โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาที่คอมเพรสเซอร์ หรือมีการเปิดระบบเพื่อทำการซ่อม สารตัวดูดความชื้นในดรายเออร์อาจจะเสื่อมสภาพ ดังนั้นดรายเออร์แนะนำให้เปลี่ยนทุกครั้งที่มีการซ่อมแอร์รถยนต์ วาล์วและดรายเออร์ควรเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่ควรใช้ของเก่าเพราะจะทำให้เกิดปัญหาอุดตันได้ง่าย
ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย
แอร์ไม่เย็น - โดยปกติเราจะทำการตรวจเช็คการทำงานของระบบแอร์ โดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ว่าทำงานเปิดปิด สอดคล้องกับอุึณหภูมิที่กำหนดหรือไม่ เราจะไล่กลับไปตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ คลัตช์ สายไฟเข้าคอมเพรสเซอร์ ลีเลย์ที่เกี่ยวข้อง สวิทซ์เทอร์โมสตาดหรือตัวควบคุมอุณหภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น แอร์ไม่เย็น แอร์เสีย หน้าแรก - แอร์รถยนต์
หน้าแรก - แอร์รถยนต์ กลับไปหน้าที่แล้ว - ปัญหาแอร์รถยนต์ ไปหน้าถัดไป - แอร์ไม่เย็น แผนที่โรแยลแอร์
ปัญหาแอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่มีความเย็น

8 ปัญหาแอร์รถยนต์

บริษัท โรแยลแอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
RoyalAir Engineering Co., Ltd.

แอร์เสีย-แอร์ไม่เย็น-ปัญหาแอร์รถยนต์

โทร. 0-2271-2021, 0-2271-3501 (8:30-17:30 น.)
086-503-8000 (หลัง 17:30 น.)

ที่เป็นสาเหตุของแอร์ไม่ีเย็น เย็นเป็นไม่ฉ่ำ เย็นเป็นช่วงๆ แอร์มีแต่ลมไม่มีความเย็น

All rights reserved by RoyalAir Engineering Co., Ltd.

บริษัท โรแยลแอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

231-233 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

หน้าแรก - แอร์รถยนต์ | อะไหล่แอร์ - ล้างแอร์รถยนต์ | ความรู้เกี่ยวกับแอร์รถยนต์ | ติดต่อร้านแอร์ | แผนที่ร้าน